Tùy chọn Mạng lưới Lợi thế Medicare

Truy cập tùy chọn Mạng lưới Medicare Advantage

Mạng lưới Nha khoa Kết nối GEHA cung cấp cho các thành viên Medicare Advantage của bạn khoản tiết kiệm trên toàn quốc và mạng LƯỚI PPO nha khoa được chứng nhận đầy đủ. Tùy chọn Mạng lưới Medicare Advantage đã liên tục phát triển hàng năm.

Mạng độc quyền 100%

Sàng lọc hàng tháng cho các loại trừ liên bang

Các cuộc sàng lọc liên tục cho Medicare từ chối

Truy cập vào các nhà cung cấp trên toàn quốc

Hơn 68.000 nhà cung cấp duy nhất

Hơn 232.000 địa điểm

Hãy kết nối

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
X