GEHA Solusyon Tuntunin ng Paggamit ng Kasunduan

Petsa ng Epektibo: Setyembre 12, 2021

Pamahalaan Empleyado Health Association, Inc. at ang mga kaakibat nito at subsidiary (upang isama ang GEHA Solutions) ("GEHA"), ay nasisiyahang magbigay sa iyo ng access at gamitin ang aming mga website at mobile application (isang "Site" o sama-sama ang "Sites"). Ang Mga Tuntunin sa Paggamit ng Kasunduan ("Kasunduan") ay namamahala sa iyong paggamit, bilang isang bisita o rehistradong gumagamit, ng lahat ng Site na link sa Kasunduang ito o kung saan ang Kasunduang ito ay nai-post o binanggit.

Bago Ma-access at Kung Hindi Man Gamit ang MGA Site ng GEHA, Mangyaring Basahin nang Maingat ang Kasunduang ito.

Mag-click sa isang link sa ibaba upang tumalon sa isang tiyak na seksyon ng Kasunduang ito:

I. Legal na Binding Kasunduan

Mangyaring basahing mabuti ang Kasunduang ito bago mo gamitin ang aming mga Site. Ang Kasunduang ito ay bumubuo ng isang legal na kontrata sa pagitan mo at ng GEHA. Kinakatawan at binabalewala natin na ang GEHA ay may bisa sa Kasunduang ito at may legal na kapangyarihang gawin ito.

Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga Site, tinatanggap at sang-ayon kang mabigkis at sumunod sa Kasunduang ito at pinagtibay na ikaw ay may kakayahan at legal na mahusay na gawin ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng tuntunin na itinakda sa Kasunduang ito, ang GEHA ay hindi sumasang-ayon sa iyong paggamit ng aming mga Site, at kailangan mong agad ihinto ang pag-access at paggamit ng aming mga Site. Kung hindi, sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng aming mga Site, sumasang-ayon kang igapos ng Kasunduang ito.

II. Pagiging Karapat-dapat na Gamitin ang Ating mga Site

Ang aming mga Site ay inaalok at nilayong gamitin lamang ng mga gumagamit na 18 taong gulang pa lamang at naniniwala sa Estados Unidos o sa alinman sa mga teritoryo nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga Site, kinakatawan at warrant na ikaw ay legal na edad upang bumuo ng isang binding kontrata sa GEHA, matugunan ang lahat ng mga nabanggit na mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, at may bisa na ipinasok sa Kasunduang ito. Kung hindi mo matugunan ang lahat ng mga kinakailangan na ito, pagkatapos ay hindi kami sumasang-ayon sa iyong paggamit ng aming mga Site, hindi mo dapat ma-access o gamitin ang aming mga Site.

III. Maaaring Angkop ang karagdagang mga Tuntunin

Ang ilang mga serbisyo na inaalok ng o sa pamamagitan ng GEHA Sites ay maaaring pinamamahalaan ng karagdagang mga tuntunin at kondisyon na iniharap kasabay ng ganitong mga serbisyo ("Karagdagang mga Tuntunin"). Kailangan mong sumang-ayon sa Karagdagang mga Tuntunin bago gamitin ang gayong mga serbisyo. Anumang Karagdagan Ang mga tuntunin ay gagamitin bilang karagdagan sa mga tuntunin sa Kasunduang ito. Kung ang anumang probisyon ng Karagdagang mga Tuntunin ay salungat sa anumang probisyon sa Kasunduang ito, mananaig ang Karagdagang mga Tuntunin sa di-pare-parehong probisyon sa Kasunduang ito lamang sa lawak ng hindi pagkakapare-pareho.

IV. Mga Pagbabago sa Kasunduan

GEHA ay nagreserba ng karapatang bawiin at i-update ang Kasunduang ito anumang oras sa aming sole discretion. Magbibigay kami ng advance na paunawa ng lahat ng ganitong pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng impormasyon tungkol sa darating na mga update sa home page ng aming mga Site. Lahat ng pagbabago ay epektibo kaagad kapag namin i-post ang mga ito (ang "Epektibong Petsa" ng binagong Kasunduan) at ilapat sa lahat ng access at gamitin ang mga Site pagkatapos niyon. Anumang binagong Kasunduan ay magpapatupad ng lahat ng mga nakaraang bersyon ng tulad Kasunduan, ngunit ang mga pagbabago ay hindi mag-apruba sa retroactive. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng tuntunin na itinakda sa anumang na-update na Kasunduan, ang GEHA ay hindi sumasang-ayon sa iyong paggamit ng aming mga Site, at kailangan mong agad ihinto ang pag-access at paggamit ng aming mga Site. Ang iyong patuloy na access sa at paggamit ng ang mga Site kasunod ng pag-post ng isang binagong Kasunduan ay nangangahulugan na tinatanggap mo at sang-ayon ka sa mga pagbabago. Ikaw ay inaasahang repasuhin paminsan-minsan ang Kasunduang ito upang malaman mo ang anumang mga pagbabago, dahil sila ay binubuklod sa iyo.

Ang Kasunduang ito ay maaaring hindi o baguhin. Hindi mo o anumang indibidwal na GEHA empleyado ay pinapayagan na baguhin ang mga tuntunin ng Kasunduang ito.

V. Batas na Paggamit ng mga Site

Sang-ayon kang gamitin ang MGA SITE ng GEHA para lamang sa mga makatarungang layunin at alinsunod sa Kasunduang ito. Responsibilidad mong alamin kung ang iyong paggamit ng aming mga Site ay matuwid, at dapat mong sumunod sa lahat ng naaangkop na batas habang ginagamit ang aming mga Site. Ikaw ay hindi pinahihintulutang gamitin ang aming mga Site para sa anumang ilegal na layunin. Ang iyong access sa aming mga Site ay pinapayagan sa isang pansamantalang batayan at ito ay kondisyon sa iyong pagsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

VI. Pangkalahatang Kasunduan sa Gumagamit

Kung pipiliin mong manatili sa aming mga Site o kalaunan ay bumalik sa aming Mga Site, sumasang-ayon ka na:

 • Ikaw ay igagapos ng lahat ng tuntunin at kundisyong itinakda sa Kasunduang ito;
 • Hindi mo gagamitin ang aming mga Site sa anumang paraan na lumalabag sa anumang angkop na batas o regulasyon (kabilang na ang, walang limitasyon, anumang batas tungkol sa pag-export ng data o software sa at mula sa US o iba pang mga bansa);
 • Lahat ng impormasyong isinumite mo sa pamamagitan ng aming Mga Site, kabilang na ang impormasyon sa pagpaparehistro ng account, ay totoo, tumpak, at kumpleto;
 • I-update mo ang anumang isinumiteng impormasyon, kabilang na ang impormasyon sa rehistrasyon ng account, kung kinakailangan upang mapanatili ang kumpleto, tumpak, at kasalukuyang impormasyon;
 • Hindi ka kokolekta o mag-iimbak ng anumang personal na data tungkol sa anumang iba pang gumagamit ng aming Mga Site maliban kung ikaw ay legal na may karapatang gawin ito;
 • Sumasang-ayon kang bumalik o sirain ang mga kopya ng anumang GEHA Content, tulad ng tinukoy sa ibaba, nagawa mo na kung hihilingin namin sa iyo na gawin ito;
 • Kung lumikha ka ng job openings profile, ikaw lamang ang responsable sa lahat ng aktibidad ng profile, kabilang na ang seguridad ng iyong profile;
 • Pananagutan mo ang lahat ng paggamit ng iyong account, pati na ang anumang paggamit ng iba sa kaganapang pinapayagan mo na ma-access ng iba sa iyong account;
 • Agad mong ipaaalam sa amin sa privacy@geha.com anumang di-awtorisadong paggamit ng iyong pangalan ng login, password, iba pang impormasyon tungkol sa account, o ng anumang iba pang impormasyon tungkol sa seguridad na kinasasangkutan mo iyong account o ang aming mga Site;
 • Ikaw ay nasa edad na kung saan ikaw ay legal na pinahihintulutan ng iyong bansa ng paninirahan upang magbigay ng pahintulot sa mga personal na data processing activity;
 • GEHA ay maaaring makipag-ugnay sa iyo gamit ang email address na ibinigay mo kapag ikaw ay naka-sign up upang makatanggap ng impormasyon;
 • Hindi mo gagamitin ang aming mga Site para sa anumang di-awtorisadong mga layunin o sa anumang paraan na maaaring makapinsala, huwag paganahin, pagaanin, o sirain ang mga server ng Site o GEHA o network o makagambala sa anumang iba pang paggamit at kasiyahan ng aming mga Site;
 • Hindi mo gagamitin ang anumang robot, spider, o iba pang awtomatikong device, proseso, o paraan para ma-access ang mga Site para sa anumang layunin, kabilang na ang pagsusubaybay o pagkopya ng anumang materyal sa mga Site;
 • Hindi ka gagamit ng anumang device, software, o gawain na nakakaapekto sa tamang pagtatrabaho ng mga Site;
 • Hindi mo ipakikilala ang anumang virus, Trojan kabayo, mga uod, lohika bomb, o iba pang materyal na nakakahamak o nakapipinsala sa mga Site;
 • Hindi mo tatangkaing makakuha ng di-awtorisadong access sa, makagambala, makagambala, o masisira ang anumang bahagi ng Mga Site, mga server kung saan nakaimbak ang mga Site, o anumang server, computer, o database na konektado sa mga Site;
 • Hindi mo aatake ang mga Site sa pamamagitan ng pagtanggi sa pag-atake ng serbisyo o isang ipinamamahagi na pagtanggi-ng-service atake; at
 • Hindi mo kung hindi man ay pagtatangka upang makagambala sa tamang pagtatrabaho ng mga Site.

VII. Hindi Awtorisado o Gumamit o Maling Paggamit ng mga Site

Sang-ayon ka na ang iyong karapatang ma-access at gamitin ang aming mga Site ay tumigil kaagad sa iyong paglabag sa alinman sa mga tuntunin na itinakda sa Kasunduang ito o sa anumang hindi awtorisadong paggamit o maling paggamit ng aming mga Site, at na GEHA ay may kabuuang pagtatalo upang wakasan ang iyong account at/o ang iyong access sa kanyang mga Site nang walang karagdagang paunawa kung labagin mo ang anumang mga tuntunin o pagbabawal na itinakda sa Kasunduang ito.

Ang di-awtorisadong paggamit at maling paggamit ng mga Site ng GEHA ay mahigpit na ipinagbabawal, at, depende sa mga sitwasyon, ay maaaring magpailalim sa iyo sa isang sibil claim para sa mga pinsala at kriminal na pag-uusig. GEHA ay nagreserba ng karapatan na mag-ulat ng anumang breach ng Kasunduang ito o hindi awtorisadong gamitin o maling paggamit ng aming mga Site upang ipatupad ang mga awtoridad ng pagpapatupad ng batas.

VIII. Accessibility sa mga Site

GEHA ay nagreserba ng karapatan na mag-ambag o itigil ang aming mga Site, at anumang serbisyo o materyal na ibinibigay namin sa aming mga Site, sa aming tanging pagpapasiya at walang pabatid. GEHA affirmatively disclaims anumang pananagutan para sa anumang mga okasyon kung saan ang lahat o anumang bahagi ng aming Mga Site maaaring hindi available para sa iyong paggamit. Paminsan-minsan, maaari naming limitahan ang access sa ilang bahagi ng aming Mga Site, o ang kabuuan ng aming mga Site, upang magrehistro ng mga gumagamit.

GEHA ay nakatuon sa pagbibigay ng lahat ng mga indibidwal na may pagkakataong ma-access sa aming mga Site. Kung nahihirapan kang ma-access ang impormasyon sa aming mga Site o limitado ang kahusayan sa Ingles at nangangailangan ng tulong, kontakin lamang ang 800.735.2966 (TTY) o 877.477.6872 para sa GEHA Solutions.

IX. Nilalaman ng Site

GEHA's Sites, kabilang ang lahat ng impormasyon, graphics, imahe, gawang-sining, display, teksto, video clip, data compilations, software, HTML code, audio clip, trademark, mga marka, serbisyo, mga pangalan ng kalakalan, hitsura at iba pang nilalaman na ibinigay, sa, o sa pamamagitan ng ang aming mga Site (sama-sama, "GEHA Content") ay pag-aari ng GEHA, ang lisensya nito, o iba pang mga provider ng naturang materyal at protektado sa ilalim ng angkop na mga batas.

Ang Kasunduang ito ay nagbibigay sa iyo ng personal, kapaki-pakinabang, di-maiiwasang, di-transferrable, at limitadong lisensya (nang walang karapatan sa sublicense) (ang "Limitadong Lisensya") upang ma-access at gamitin ang MGA SITE ng GEHA at i-download, kopyahin, o i-print ang isang kopya ng GEHA content lamang para sa iyong sariling, di-komersyal na paggamit at hindi para sa karagdagang reproduction, lathalain, o pamamahagi, ibinigay na panatilihin mo ang lahat ng copyright, trademark, at iba pang mga proprietary notice na nasa orihinal na GEHA Content.

Dapat mong protektahan ang kumpidensyalidad ng anuman sa iyong impormasyon sa kalusugan o iba pang personal na impormasyon na maa-access mo sa alinman sa aming mga Site, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagkuha ng screen shot at pagpipigil mula sa paglikha ng screen mga recording ng anumang personal o kalusugan impormasyon.

Maliban sa Limitadong Lisensyang ipinagkaloob sa iyo ng Kasunduang ito, o kung hindi man ay pinapayagan sa ilalim ng angkop na batas, kinikilala at sang-ayon ka na:

 • Ang mga lihim at intelektuwal na ari-arian na nakasaad sa MGA Site ng GEHA at GEHA nilalaman ay hindi na lisensyado o kung hindi man ay ibubunyag sa iyo;
 • Ni ang mga copyright, trademark, iba pang intelektuwal na ari-arian; o anumang bahagi ng MGA SITE ng GEHA o GEHA Nilalaman ay maaaring gamitin, ginawa, duplikado, nakopya, ibinebenta, ibinebenta, na-access, binago, binago, ginagamit upang lumikha ng mga gawaing derivative, publiko ipinapakita, hayagang isinagawa, o kung hindi man ay pinagsamantalahan, sa kabuuan o bahagi, para sa anumang layunin nang walang pahintulot ng GEHA;
 • Hindi awtorisadong paggamit ng GEHA Content ay maaaring lumabag sa copyright, trademark, patent, kalakalan lihim, at iba pang mga intelektwal na ari-arian o mga batas ng proprietary.

Sumasang-ayon ka na maliban kung ang GEHA ay nagbibigay sa iyo ng paunang nakasulat na pahintulot na gawin ito, hindi mo:

 • Baguhin ang mga kopya ng anumang materyales mula sa Site;
 • Access o gamitin ang GEHA Content sa anumang pampubliko o komersyal na paraan o para sa anumang layuning pangkomersyal;
 • I-delete o baguhin ang anumang karapatang-sipon, trademark, o iba pang mga karapatan sa pag-aalinlangan mula sa GEHA Content o mula sa anumang kopya ng GEHA Content; o
 • Gamitin ang GEHA Content sa paraang nagpapahiwatig na mayroon kang isang kaugnayan sa GEHA.

Lahat ng karapatan ay hindi ipinagkaloob dito ay nakalaan sa pamamagitan ng GEHA. Kung nais mong humiling ng pahintulot ng GEHA na gamitin ang GEHA Content, email editor@geha.com.

X. Trademark

Ang GEHA logo, Gobyerno Empleyado Health Association®, GEHA®, GEHA Connection Dental Discount®, GEHA Express®, GEHA Health Balance®, GEHA Holdings, Inc.®, GEHA Koneksyon Dental Federal®, Connection Dental Discount, Connection Dental Network®, Connection® Dental, Connection Dental® Plus®, Koneksyon® Pangitain ® , Connection Dental Rewards Program®, PPO USA®, Health E-Report®, Ang mga Benepisyo ng Mas Mahusay na Kalusugan®, anumang iba pang mga GEHA trademark, at lahat ng kaugnay na mga pangalan, logo, produkto at serbisyo mga pangalan, disenyo, at slogans ay trademark ng GEHA o ang mga kaakibat nito o lisensya. Hindi mo maaaring gamitin ang gayong mga marka nang walang nakasulat na pahintulot ng GEHA. Lahat ng iba pang pangalan, logo, produkto at pangalan ng serbisyo, disenyo, at slogans sa Mga Site ay ang trademark ng kani-kanilang mga may-ari.

XII. Blog Post

Ang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng GEHA blogs sa aming Mga Site ay hindi kinakailangang sumasalamin sa posisyon ng GEHA, ang aming mga subsidiary, o ang aming mga kaakibat na kumpanya. Ang gayong impormasyon ay para lamang sa pangkalahatang layunin lamang. Hindi namin babalaan ang katumpakan, kumpleto, o kapaki-pakinabang sa gayong impormasyon. Ang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng GEHA blogs ay hindi dapat umasa bilang propesyonal na payo. Anumang pag-asa na inilagay mo sa ganitong impormasyon ay mahigpit sa iyong sariling panganib. GEHA disclaims ang lahat ng pananagutan at responsibilidad na dumating mula sa anumang pag-asa na inilagay sa gayong impormasyon sa pamamagitan mo o ng anumang iba pang bisita sa aming Mga Site, o ng sinumang maaaring ipaalam sa gayong impormasyon.

XII. Walang Solicitation

Ang aming mga Site ay dinisenyo upang magbigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa GEHA at ang aming mga produkto at serbisyo. Impormasyon sa aming mga Site, kabilang ang mga produkto at serbisyo paglalarawan, kung mayroon man, ay hindi nilayong bumuo ng isang alok na magbenta o isang solicitation sa koneksyon sa anumang produkto o serbisyo. Ang ilang mga produkto ay maaaring hindi available sa lahat ng lugar.

XIII. Health Information Ay Hindi Bumubuo ng Medikal na Payo

Ang impormasyon tungkol sa kalusugan na nasa aming mga Site ("Health Content") ay karaniwang nasa kalikasan at ibinibigay lamang para sa mga layuning pangkapakanan bilang isang pampublikong serbisyo upang itaguyod ang kalusugan ng consumer. GeHA's Health Content ay hindi maaaring, at hindi nilayong, palitan ang relasyon na mayroon ka sa iyong mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. Ang Health Content sa aming mga Site ay hindi bumubuo ng medikal na payo at hindi kapalit ng wastong pangangalagang medikal o payong ibinigay ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. GEHA ipinapalagay walang responsibilidad para sa anumang sitwasyon na lumalabas sa paggamit, maling paggamit, interpretasyon o aplikasyon ng anumang Health Content sa aming mga Site. Laging sumangguni sa iyong mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan para sa pagsusuri at paggamot, kabilang ang impormasyon tungkol sa na gamot o paggamot ay maaaring angkop para sa iyo.

XIV. Walang Legal na Payo na Ibinigay

Walang nakapaloob, ipinahayag, o ipinahiwatig sa aming mga Site ay nilayong, o dapat maunawaan o maipagkakatiwala bilang, legal na payo, patnubay, o interpretasyon. Ang impormasyong nasa aming Mga Site ay para lamang sa pangkalahatang layunin ng impormasyon. Kung may mga tanong ka tungkol sa anumang batas, estatuwa, regulasyon, o kinakailangan o di-sinasadyang binanggit sa aming Mga Site, dapat mong kontakin ang iyong sariling legal na payo.

XV. Social Media at App Store

GEHA social media pages /channels (hal., Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube) (sama-sama, "GEHA Social Media"), pati na rin ang Apple App Store para sa iOS, ang Google Play Store para sa Android, at iba pang mga mobile application store (sama-samang, "Apple Mga tindahan"), na maaaring naglalaman ng mga review ng GEHA mobile application, ay mga lugar kung saan maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa GEHA. Ang banggitin ng mga tiyak na produkto o serbisyo sa GEHA Social Media o sa App Stores ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng rekomendasyon o endorsement ng GEHA, maliban kung ang gayong rekomendasyon o endorsement ay malinaw na ipinahayag ng GEHA. Ni ang GEHA o anuman sa mga subsidiary nito ay responsable sa anumang nilalaman mula sa anumang mga indibidwal o entity maliban sa GEHA na nai-post sa o kung hindi man lumitaw sa GEHA Social Media o sa App Stores, kabilang ang ngunit hindi limitado sa nilalaman at mga link na nai-post ng mga gumagamit o mobile application reviewers. GEHA ay hindi kontrolado, endorse, o responsibilidad para sa anumang third-party content at gumagawa ng walang representasyon tungkol sa katumpakan ng nilalaman, opinyon, pag-angkin, o payo na ibinahagi ng mga third party sa GEHA Social Media.

Para sa iyong seguridad, hindi mo dapat i-post ang anumang personal o impormasyon tungkol sa kalusugan (tulad ng iyong patakaran, mga medikal na mga kondisyon, o gamot) sa GEHA Social Media. GEHA reserba ang karapatan upang alisin ang mga posting mula sa GEHA Social Media na (1) ay abusado, defamatory, o magmasid; (2) nilayong magtigas o magbanta sa iba; (3) mapanlinlang, mapanlinlang, o mali; (4) ay lumalabag sa mga batas sa copyright o intelektuwal na ari-arian; (5) paglabag sa karapatan ng iba; (6) naglalaman ng advertising o SPAM; (7) itaguyod anumang partikular na ahente, third-party distributor, direct marketing channel, mga produkto, o serbisyo na hindi inaalok ng GEHA; o (8) na GEHA kung hindi man ay hindi angkop. GEHA ay nagreserba ng karapatan sa ban at harangan ang mga indibidwal na post ipinagbabawal nilalaman sa nito Sites.

GeHA Social Media at App Stores ay napapailalim sa mga tuntunin at kondisyon ng paggamit para sa bawat indibidwal na social media website at App Store. Samakatuwid, kapag bumibisita sa GEHA Social Media o App Stores, dapat mong pamilyar sa iyong sarili sa angkop na panlipunan media website may-ari' (hal., Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube) o ang naaangkop na mga tuntunin at kundisyon ng paggamit ng App Store. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa GEHA Social Media, repasuhin lamang ang aming Social Media Partisipation Guidelines.

XVI. Third Party Website at Serbisyo

ANG MGA SITE NG GEHA ay maaaring maglaman o kung hindi man ay gumagamit ng mga link, third-party plug-ins, at /o applications ("Links"), na kumokonekta sa mga third-party website at resources ("Third-Party Resources"). Ang mga link ay ibinigay para sa iyong kaginhawaan lamang. Ang pagsama ng Mga Link sa aming mga Site ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng endorsement ng GEHA, o kaugnayan sa, tulad ng Third-Party Resources. GEHA ay hindi kontrolado ang Third-Party Resources at, samakatuwid, GEHA ay hindi responsable para sa tulad Third-Party Resources, o anumang impormasyon o mga materyal na naka-post sa o makukuha sa pamamagitan ng Third Party-Resources. Kung magpasya kang ma-access ang alinman sa mga Third-Party Resources sa pamamagitan ng Links sa aming Sites, ginagawa mo ito nang lubusan sa iyong sariling panganib at paksa sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit para sa gayong Mga Mapagkukunan ng Third-Party.

XVII. Mga Update sa Mobile Applications

Maaari tayong mag-ukol ng panahon, sa ating taimtim na pagtatalo, bumuo at nagbibigay ng mga update para sa ating mga mobile application, na maaaring kabilangan ng mga upgrade, bug fix, patch at iba pang maling pagwawasto at /o mga bagong tampok (sama-samang, "Updates"). Maaari ding mag-update ng mga pagsunod-sa-panahon baguhin o tanggalin sa kanilang buong tiyak na mga tampok at functionality.

Batay sa iyong mga mobile device setting, kapag ang iyong mobile device ay konektado sa Internet alinman: (a) awtomatikong magda-download at mag-install ang mga Update; o (b) maaari kang tumanggap ng paunawa o mahikayat na i-download at i-install ang magagamit na mga Update. Kaagad i-download at i-install ang lahat ng Update. Kung hindi mo, ang mga bahagi ng GEHA Sites ay maaaring hindi gumana nang maayos.

Sang-ayon ka na ang GEHA ay walang obligasyong magbigay ng anumang Update o patuloy na magbigay o paganahin ang anumang partikular na katangian o functionality ng aming mga mobile application. Sumasang-ayon ka pa na lahat ng Update ay itinuturing na bahagi ng GEHA Sites at ito ay paksa sa lahat ng mga tuntunin at kondisyon sa Kasunduang ito.

XVIII. Privacy at Seguridad

Ang iyong paggamit ng aming mga Site ay napapailalim sa aming Patakaran sa Privacy. Dapat mong repasuhin nang mabuti ang Patakaran sa Pribasidad na ito. Kung hindi mo maintindihan o sang-ayon sa aming mga data collection at privacy practices, tulad ng itinakda sa aming Patakaran sa Privacy, mangyaring huwag gamitin ang aming mga Site.

Para sa impormasyon tungkol sa aming mga kaugalian sa pribasidad tungkol sa protektadong impormasyon tungkol sa kalusugan at medikal na impormasyon sa ilalim ng Health Insurance Portability and Accountability Act, mangyaring repasuhin ang aming Paunawa ng mga Privacy Practices.

XIX. Disclaimer ng Warranties

GEHA ay walang representasyon o warranties tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, kumpleto, o oras ng anumang impormasyon, nilalaman (kabilang ang GEHA Content and Health Content), mga materyales, serbisyo, mga produkto, kalakal, functionality, o iba pang mga mapagkukunan (sama-sama, "Resources") na makukuha o maa-access sa pamamagitan ng aming Mga Site, kabilang ang mga sangkap, katumpakan, o sapat na ng anumang serbisyo o impormasyon na nakalista sa aming Mga Site.

Ang paggamit mo ng aming mga Site at anumang Resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming Mga Site ay nasa iyong sariling panganib. Ang aming mga Site at anumang resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming mga Site ay ibinigay sa isang "bilang" at "kung mayroon" batayan, nang walang anumang mga warranties ng anumang uri, ipahayag o ipinahiwatig. Ni ang GEHA o sinumang tao na may kaugnayan sa GEHA ay gumagawa ng anumang warranty o representasyon na may paggalang sa kumpleto, seguridad, pagiging maaasahan, katumpakan, o kakayahan ng aming mga Site. Nang hindi nililimitahan ang naunang, ni ang GEHA o sinumang tao na may kaugnayan sa GEHA ay kumakatawan sa ating mga Site o anumang Resources na magagamit o makukuha sa pamamagitan ng aming Mga Site ay tumpak, maaasahan, walang bahid-dungis, o walang tigil; na ang mga depekto ay itatama; na ang aming Site o ang server na gumagawa nito ay walang virus o iba pang nakapipinsalang mga bahagi; o na ang aming mga Site o anumang Resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming Mga Site ay matutugunan ang iyong mga pangangailangan o inaasahan.

Ikaw ang responsable sa pagkuha ng lahat ng pag-iingat na kailangan upang matiyak na ang anumang Resources na maaari mong makuha mula sa aming mga Site ay walang virus at anumang iba pang potensyal na nakasisira materyales. Ikaw ang may pananagutan sa pagtiyak na ang anumang device na ginagamit mo para ma-access ang aming mga Site at anumang Resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming Mga Site ay angkop para sa layuning iyon, hal., mga device na hindi nabago mula sa mga pagtutukoy ng paggawa. Sa buong lawak na pinapayagan ng naaangkop na mga batas, GEHA ay hindi maaasahan para sa anumang pagkawala o pinsala na nagreresulta mula sa iyong paggamit ng aming mga Site o Resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming Mga Site.

Sa ganap na pinahihintulutan ng naaangkop na mga batas, GEHA partikular na disclaims ang lahat ng warranties at kondisyon ng anumang uri, kung ipahayag o ipinahiwatig, estatuwa, o kung hindi, kabilang ang ngunit hindi limitado ang anumang ipinahiwatig warranties at Kondisyon ng Merchantability; Kalusugan para sa Isang Partikular na Layunin; Di-Paglabag; Kalusugan para sa Ordinaryong Layunin; Katumpakan ng Impormasyon; Pamagat; Ang kalayaan mula sa mga Defects, Uninterrupted Paggamit, at lahat ng warranties ay ipinahiwatig mula sa anumang kurso ng pakikitungo o paggamit ng kalakalan.

Ang ilang hurisdiksyon ay hindi nagpapahintulot sa pagbubukod ng ipinahiwatig na mga warranties, na nangangahulugan na ang ilan o lahat ng eksklusibong ito ay maaaring hindi angkop sa iyo. Kung walang katuturan ang alinman sa mga probisyon sa itaas sa angkop na batas, ang pananagutan ng GEHA ay limitado sa buong pinapayagan ng batas.

XX. Limitasyon at Release ng Pananagutan

Sa buong lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, sa walang kaganapan ay GEHA, o anuman sa mga kaakibat nito, mga tagapagbigay ng serbisyo, mga empleyado, ahente, opisyal, o direktor para sa anumang uri, sa ilalim ng anumang legal na teorya, pag-akyat o kaugnayan sa iyong paggamit, o sa anumang site na ginagamit, o may kakayahang gamitin, o anumang resources na magagamit o nakuha sa pamamagitan ng aming Mga Site, kabilang ang anumang direkta, direkta, espesyal, ulirang, hindi sinasadya, kadahilanan, o nagkakaisang mga pinsala, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, personal na pinsala, sakit at pagdurusa, emosyonal na pagkabalisa, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pagtitipid, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mga data, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pagtitipid, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pag-iimpok, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pag-iimpok, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pagtitipid, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pag-iimpok, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pagtitipid, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pagtitipid, pagkawala ng mabuting kalooban, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo o inaasahang pag-iimpok, pagkawala ng mabuting paggamit, pagkawala ng mabuting impluwensya, pagkawala ng kita, paglabag sa kontrata, o kung hindi man, kahit na foreseeable.

Kung ikaw ay isang residente ng California, ikaw ay naghihintay ng iyong mga karapatan na may paggalang sa California Civil Code Section 1542, na ipinapalagay na "ang isang pangkalahatang release ay hindi umaabot sa mga paghahabol na kung saan ang nagpautang o nagpapalabas ng partido ay hindi alam o pinaghihinalaang umiiral sa kanyang pabor sa oras ng pagpapatupad ng release at kung alam niya ito, magkakaroon ng materyal na apektado ng kanyang pamayanan sa may utang o inilabas na partido."

Kinikilala at sang-ayon ka na ang mga limitasyon sa itaas ng pananagutan, kasama ang iba pang mga probisyon sa Kasunduang ito na limitado ang pananagutan, ay mahalagang tuntunin at na GEHA ay hindi handang magbigay sa iyo ng mga karapatan na itinakda sa Kasunduang ito ngunit para sa iyong Kasunduan sa itaas bilang limitasyon ng pananagutan.

Kung ang mga limitasyon ng pananagutan na itinakda sa seksyong ito ay hindi maipatutupad o hindi maipatutupad sa anumang dahilan, ang pinakamataas na pananagutan ng GEHA para sa anumang uri ng pinsala dito ay limitado sa $100.

XXII. Pagsusumpa

Sumasang-ayon ka, sa iyong sariling gastos, upang ipagtanggol, pasiglahin, at hawakan ang walang kapantay na GEHA at ang mga third-party service provider, pati na rin ang lahat ng aming mga third-party service provider' subsidiaries, kaakibat, kaugnay na mga entity, direktor, opisyales, shareholders, empleyado at ahente mula sa at laban sa lahat ng paghahabol, pagkilos, pananagutan, kawalan, pinsala, pinsala, paghatol, gastusin, gastos, o bayarin (kabilang ang mga makatwirang abogado' at accounting fees) na nagmumula o nauugnay sa paggamit ng iyong MGA SITE ng GEHA o arising mula sa o kaugnay sa iyong paglabag sa anumang tuntunin na itinakda sa Kasunduang ito, ang iyong paglabag sa anumang karapatan ng anumang ikatlong partido, o ang iyong paglabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, patakaran, o pamantayan.

Ang indemnification probisyon na ito ay hindi angkop sa lawak na ipinagbabawal ng anumang angkop na batas. GEHA ay nagreserba ng karapatan, sa kanyang sariling gastos, upang ipalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol ng anumang bagay na paksa sa indemnification dito. Walang pamayanan na nakakaapekto sa mga karapatan o obligasyon ng GEHA ay maaaring gawin nang walang nakasulat na pag-apruba ng GEHA.

XXII. Pagtatalo Resolution

Pagpili ng Batas: Maliban sa anumang pagtatalo na may kaugnayan sa mga karapatan ng intelektuwal na ari-arian o paglabag sa mga karapatan, lahat ng ito ay pamamahalaan ng batas ng Estados Unidos, anumang pagtatalo sa pagitan mo at ng aming mga ahente, empleyado, opisyales, direktor, direktor, prinsipal, kahabaan, assignment, subsidiaries, o kaakibat na paggising mula sa o kaugnayan sa Kasunduang ito at ang interpretasyon, pagbuo, pagganap, pagpapatupad, pagpapatupad, pagpapatupad, pagwawakas, o bisa nito, o kung hindi man ay nagmumula o nagpapawalang-bisa sa aming mga Site (bawat isa ay isang "Pagtatalo"; sama-samang, "Pagtatalo"), ay pamamahalaan ng at pinagkakatiwalaan at ipinatupad alinsunod sa mga panloob na batas ng Estado ng Missouri, anuman ang kinaroroonan mo o ipinatupad alinsunod sa panloob na batas ng Estado ng Missouri, anuman ang kinaroroonan mo o ng kung saan mo ma-access ang aming mga Site, at nang hindi nagbibigay ng epekto sa anumang pagpipilian o pagtatalo ng batas o patakaran (kung ng Estado ng Missouri o anumang iba pang hurisdiksyon).

Kasunduan sa Arbitrate: Ikaw at GEHA sumasang-ayon na ang lahat ng mga Pagtatalo ay malulutas sa pamamagitan ng huling at nagbibigkis na arbitration sa Lee's Summit, Missouri sa pamamagitan ng at pursuant sa mga patakaran ng American Arbitration Association ("AAA"). Ikaw at GEHA karagdagang sumang-ayon na:

 • Bago magsimula ang anumang arbitration, ang inisyatibong partido ay magbibigay sa iba pang 60 araw advanced na paunawa ng kanyang layunin na mag-file para sa arbitration. GEHA ay magbibigay ng paunawa sa pamamagitan ng email sa email address na ibinigay mo sa GEHA; at ikaw dapat magbigay ng tulad paunawa sa GEHA sa pamamagitan ng email sa legal2@geha.com.
 • Anuman ang estatwa o batas sa salungat, pansinin ang anumang pag-angkin na nagmumula o may kaugnayan sa Kasunduang ito (1) taon matapos ang mga katotohanang sumusuporta sa gayong pag-angkin o magpakailanman.
 • Ang isang solong arbitrator ay pipiliin alinsunod sa mga Patakaran ng AAAA Commercial Arbitration. Ang arbitration ay isasagawa sa wikang Ingles.
 • Ang arbitrator, sa halip na anumang pederal, estado, o lokal na hukuman o ahensiya, ay magkakaroon ng eksklusibong awtoridad na lutasin ang anumang pagtatalo.
 • Ang arbitrator ay magkakaroon ng kapangyarihang magbigay ng anumang kapanatagan sa hukuman sa ilalim ng batas o sa pagkakapantay-pantay. Anumang award ng arbitrator ay panghuli at pagbibigkis sa bawat isa sa mga partido at maaaring ipasok bilang isang paghuhukom sa anumang hukuman ng kahusayan hurisdiksyon.
 • Ang arbitrator ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan upang magbigay ng punitive o walang kasal pinsala. Dagdag pa rito, bawat partido dito ay partikular na naghihintay sa kanyang /kanyang karapatan na makatanggap ng mga pinsala na may kinalaman sa anumang Pagtatalo.
 • Gagamitin ng arbitrator ang angkop na batas at ang mga probisyon ng Kasunduang ito. Anumang kabiguan ng arbitrator na gawin ito ay itinuturing na labis na awtoridad at bakuran para sa panghukuman pagsusuri.
 • Dapat isama sa desisyon ng arbitrator ang nakasulat na paliwanag tungkol sa kanyang desisyon at mananatiling kumpidensyal.
 • Anumang pagtatalo ay isusumite sa arbitration sa isang indibidwal na batayan lamang. Ni ang partido ay may karapatang ipagwalang-bahala ang anumang Pagtatalo bilang isang uri ng aksyon, kinatawan, o pribadong pangkalahatang aksyon. Ang arbitrator ay hindi magkakaroon ng awtoridad na magpatuloy na may isang arbitration na isinumite sa isang klase, kinatawan, o pribadong abogado pangkalahatang batayan.

Eksepsyon sa Kasunduang ito: Maaaring makakuha ng paunang kapanatagan ang alinman sa Kasunduang ito sa hukuman ng mahusay na paksa sa Jackson County, Missouri para sa layunin ng pagpapatupad ng anumang tuntunin ng Kasunduang ito nakabinbin ang huling determinasyon sa arbitration. Bukod pa rito, maaaring humingi ng permanenteng kapanatagan ang alinman sa partido sa hukuman ng mahusay na paksa sa Jackson County, Missouri para sa layuning ipatupad ang anumang arbitration award.

Mga Gumagamit Matatagpuan sa Labas ng Estados Unidos: Kung ikaw ay matatagpuan sa labas ng Estados Unidos, pinanatili ni GEHA ang karapatang magdala ng mga kaganapan laban sa iyo para sa paglabag sa Kasunduang ito sa iyong bansa ng paninirahan o anumang iba pang angkop na bansa.

XXIII. Geographic Restrictions /Export Controls

Ang aming mga Site ay kinokontrol mula sa mga opisina ng GEHA sa loob ng Estados Unidos. Hindi namin kinakatawan na ang aming mga Site o anumang Resources sa aming Mga Site ay angkop o magagamit para gamitin sa mga lokasyon sa labas ng Estados Unidos.

Ang pag-access sa mga Site ay maaaring hindi legal ng ilang tao o sa ilang bansa. Ang pag-access sa mga Site ng GEHA mula sa anumang lokasyon kung saan ang ganitong access ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa pamamagitan ng pag-access sa MGA SITE NG GEHA, sumasang-ayon ka na ikaw ay hindi sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang gayong pag-access. Kung pipiliin mong i-access ang aming mga Site mula sa mga lokasyon sa labas ng Estados Unidos, gagawin mo ito sa iyong sariling inisyatibo at ikaw ang responsable para sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na dayuhan at domestic batas, kabilang ang pag-export control batas.

Bukod pa rito, kung mag-download ka ng anumang nilalaman mula sa aming mga Site, sa pagsasagawa ng gayong pag-download sumasang-ayon ka na wala ka sa isang bansa kung saan ipinagbabawal ang gayong pag-export. Lalo ka pang kumakatawan na walang ahensiya ng US pederal na ahensiya ay suspendido, binawi, o tinanggihan ang iyong i-export ang mga pribilehiyo.

XXIV. Pagwawakas

Ang Kasunduang ito ay epektibo hanggang sa mawakasan ng alinman sa partido. Kung hindi mo na sang-ayon na igapos ng Kasunduang ito, dapat mong itigil ang iyong paggamit ng mga Site. Kung hindi ka nasiyahan sa mga Site, ang kanilang mga Mapagkukunan, o anuman sa mga tuntunin at kundisyon nito Kasunduan, ang iyong solong at eksklusibong legal na lunas ay upang itigil ang paggamit ng mga Site.

Kung ikaw ay humihinga ng anumang probisyon ng Kasunduang ito, hindi mo na maaaring gamitin ang mga Site. GEHA ay maaaring sa anumang oras, na may o walang abiso, wakasan o suspindihin ang iyong access sa lahat o bahagi ng aming Mga Site para sa anumang o walang dahilan, kabilang ang walang limitasyon, anumang paglabag ng Kasunduang ito.

Kung ang Kasunduang ito ay tinapos sa anumang dahilan, pagkatapos ay: (1) ang Kasunduang ito ay patuloy na mag-aplay at mabibigkis sa iyo bilang paggalang sa iyong bago paggamit ng mga Site (at anumang hindi awtorisadong karagdagang paggamit ng mga Site), kabilang ang pagbabayad ng anumang singil na naipon sa koneksyon sa paggamit ng mga Site at ang iyong mga obligasyon sa pagtukoy; (2) Ang mga probisyon ng Kasunduang ito hinggil sa Disclaimer of Warranties, Limitasyon at Release ng Pananagutan, Indemnification, at Pagtatalo Resolution, pati na rin ang Miscellaneous Ang mga probisyon, ay mabubuhay sa gayong pagwawakas; at (3) anumang karapatan, remedyo, o lisensyang ipinagkaloob sa GEHA sa ilalim ng Kasunduang ito ay mabubuhay sa gayong pagwawakas.

Impormasyon para sa mga Residente ng California

Sa ilalim ng California Civil Code Section 1789.3, GEHA ay kinakailangan upang magbigay ng mga residente ng California sa sumusunod na partikular na impormasyon ng consumer:

 • GEHA's Sites ay pag-aari ng: Gobyerno Empleyado Health Association, Inc., 310 NE Mulberry Street, Lee's Summit, MO 64086.
 • GEHA contact numero ng telepono ay: 800-821-6136.
 • Walang bayad ang sinisingil para sa paggamit ng mga Site ng GEHA.
 • Para mag-file ng reklamo tungkol sa mga Site ng GEHA o tumanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng MGA SITE NG GEHA, mangyaring magpadala ng liham sa: GEHA, Attn: Privacy Officer, 310 NE Mulberry St., Lee's Summit, MO 64086; o makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng email privacy@geha.com (na may "California Resident Request" bilang Subject Line).
 • Maaari mo ring kontakin ang Department of Consumer Affairs ng California sa pagsulat sa 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, o sa pamamagitan ng telepono sa 800.952.5210.

XXVI. Miscellaneous Probisyon

Mga Heading. Ang mga heading at caption sa Kasunduang ito ay para lamang sa kaginhawahan at hindi dapat igapos sa alinman sa partido.

Kalubhaan. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay gaganapin sa pamamagitan ng hukuman o iba pang tribunal ng mahusay na hurisdiksyon na hindi maaari, ilegal, o hindi maipatutupad sa anumang dahilan, pagkatapos ang gayong probisyon ay maaalis o limitado sa minimum na posibleng tulad na ang natitirang mga probisyon ng Kasunduang ito ay magpapatuloy sa ganap na lakas at epekto.

Waiver. Anumang kabiguan sa pamamagitan ng GEHA upang ipahayag ang isang karapatan o probisyon sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi bumubuo ng isang waiver ng naturang karapatan o probisyon. Walang waiver sa pamamagitan ng GEHA ng anumang termino o kondisyon na itinakda sa Kasunduang ito ay matutubos ng karagdagang o patuloy na waiver ng tulad term o kondisyon o isang waiver ng anumang iba pang mga kataga o kondisyon.

Paglipat. Maaaring hindi ka mag-assign, maglipat, o magsusog ng anuman o lahat ng iyong karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang nakasulat na pahintulot. Maaari nating atasan, ilipat, o pasiglahin ang ating mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito sa isang nakuha sa anumang pagbebenta ng lahat o bahagi ng aming negosyo.

Buong Kasunduan. Ang Kasunduang ito ang bumubuo sa sole at buong kasunduan sa pagitan mo at ng GEHA tungkol sa aming mga Site at supersedes lahat bago at karaniwang pang-unawa, kasunduan, representasyon, at warranties, parehong nakasulat at oral, tungkol sa aming mga Site.

XXVII. Mga Tanong

Kung may mga tanong ka na may kaugnayan sa Kasunduang ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa privacy@geha.com. Maaari mo ring sumulat sa amin sa GEHA, Attn: Privacy Officer, 310 NE Mulberry St., Lee's Summit, MO 64086.

X